INLEIDING
We vinden het bij Hello’s superbelangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we hier uit welke gegevens we verzamelen en waarom. En ook wat je kunt doen als je hier vragen over hebt. We hebben geprobeerd het zo makkelijk mogelijk te houden. 

“We zullen vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan“

 We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat je hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen toe te passen. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens.

 

Verwerking door Hello’s B.V.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-09-2021

 

Wat we verzamelen en waarom
We verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van onze website of als je bij ons langs komt. Geen spannende dingen, dit doen we in de basis omdat we jou en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn.

Een of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden: 

Als je meer informatie wil over de persoonsgegevens die mogelijk van jou zijn verzameld bij Hello’s, neem dan contact met ons op. In veel gevallen heb je toegang tot een portal waarbij je de verzamelde gegevens kunt inzien, wijzigen en zelfs verwijderen.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Contact
Wij bieden via website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je verzoek te honoreren. Je kunt ook via e-mail of op andere wijzen contact met ons opnemen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zo lang als de aard van het verzoek en de situatie vereist voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan, maar tot maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst contact met ons hebt gehad. Dit doen wij om je verzoek te kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief
Wij bieden maandelijks per email een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.  Je hebt jezelf aangemeld of toestemming gegeven aan een van onze medewerkers. In de nieuwsbrief delen we informatie over onze diensten, over relevante informatie in zorg en welzijn en ervaringen van gebruikers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Hello’s Online
Indien je klant van ons bent en gebruik maakt van Hello’s Online, verwerken wij gegevens van jou ter uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit. Voor medewerkers, voor admins, wordt een account aangemaakt.  Naam en emailadres zijn hiervoor benodigd. Eventuele andere gegevens (zoals een wachtwoord) worden door de klant zelf bepaald en gehasht en veilig opgeslagen in onze systemen. Wij bewaren je gegevens zo lang als je account bestaat en enkele gegevens tot 7 jaar na elk afgesloten boekjaar, in verband met onze fiscale administratieplicht.

Naast de gegevens die wij nodig hebben om jou toegang te geven tot Hello’s Online, kun je zelf gegevens van jezelf of van derden opslaan in Hello’s. Ten aanzien van deze gegevens is Hello’s de verwerker. Daarom sluit je met ons altijd een verwerkersovereenkomst.

Verstrekking aan derden
Wij delen persoonsgegevens met derden, indien: 

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht: 

 Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

 

WAT WE BIJHOUDEN OP ONZE WEBSITES

Welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die?
Laten we beginnen met zeggen dat je natuurlijk je cookies kunt uitschakelen, dit doe je in de instellingen van je browser. Het kan dan wel zo zijn dat je niet de optimale beleving krijgt, zoals je die gewend bent.

Terug naar de inhoud. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes op onze website die verschillende functies hebben. Bij Hello’s gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren of dat we je beter de informatie kunnen geven die jij nodig hebt. Wij gebruiken de volgende categorieën cookies: 

 

Concreet kunnen wij de volgende cookies gebruiken:

Cookie

Soort

Doel

Bewaartermijn

Facebook Custom Audiences

Facebook Inc., Verenigde Staten. Modelcontract gesloten.

 Privacyverklaring

Advertentie

Cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken, zoals realtime bidding van externe adverteerders. Deze cookies/pixels registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 3 maanden

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten. Modelcontract gesloten.

 Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google; en
  • we geen gebruikmaken van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.

Maximaal 2 jaar.

Google DoubleClick

Google LLC, Verenigde Staten. Modelcontract gesloten.

 Privacyverklaring

Marketing

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

 

1 jaar.

YouTube

Google LLC, Verenigde Staten. Modelcontract gesloten.

 Privacyverklaring

Advertentie

Cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Registreert een uniek ID welke wordt gebruikt door Google om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.
  • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube video.
  • De bandbreedte van de websitegebruiker in kaart brengen op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s, en/of brengt overige functionaliteiten in kaart m.b.t. YouTube video’s.
  • Tracking op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS locatie.

Maximaal 6 maanden, sommige persistent.

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteit van de website mogelijk, zoals het of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner, etc.

Maximaal 5955 dagen

 

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Check daarom regelmatig de privacy- en cookieverklaring voor een update van het privacybeleid.

Wil je iets aanpassen of heb je een vraag?
Je hebt recht te weten wat er met je gegevens gebeurt: 

 

Als je nog vragen hebt over de gegevens die Hello’s B.V. verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan met Michel Veenstra, hij is telefonisch bereikbaar via 023-2052452 of via privacy@hellos.nl.


Onze Functionaris Gegevensbescherming is Laura Monhemius en zij is bereikbaar via 
privacy@hellos.nl


Hello’s BV
Rijksstraatweg 24
2022 DA Haarlem

Telefoon: 023 2052 452

Email: privacy@hellos.nl
www.hellos.nl

Kvk: 69198969

 

Heemskerk, september 2021

Contact

Hello’s Online is een online flexibel, eigentijds registratiesysteem dat te gebruiken is voor individuele registraties, collectieve activiteiten, vrijwilligerswerk en managementinformatie. 

hello@hellos.nl 023 2052 452

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Hello's en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
 

Vraag hier onze brochure aan